Fundacja FreeLING

W 2014 r. razem z kilkoma zaprzyjaźnionych tłumaczy założyliśmy fundację, która ma przede wszystkim na celu szkolenie zawodowe tłumaczy. Jako tłumacze tzw. „małego języka” brakowało nam w ofercie komercyjnej możliwości udoskonalania naszych umiejętności i rozszerzania wiedzy, szczególnie w zakresie terminologii i poprawności językowej. Postanowiliśmy więc ruszyć z własną inicjatywą i w 2008 r. zorganizowaliśmy pierwsze szkolenie w ramach projektu szkoleniowego dla tłumaczy j. niderlandzkiego. Projekt ten funkcjonował przez kilka lat pod egidą fundacji FIJED. W 2014 r. jednak podjęliśmy decyzję o założeniu własnej fundacji, która daje nam pełną niezależność.

W ramach działalności Fundacji FreeLING prowadzimy dalej szkolenia dla tłumaczy j. niderlandzkiego, ale nie tylko. Rozszerzyliśmy naszą ofertę na inne języki i bierzemy udział w różnych projektach.

Jako Prezes Zarządu Fundacji serdecznie zapraszam do udziału w naszych szkoleniach, a przede wszystkim do współpracy przy rozbudowaniu oferty szkoleniowej fundacji.