Cennik

Mam najniższe stawki na rynku? Nie!

Zadowolenie klienta jest dla mnie ważnym kryterium. Zadowolenie klienta jednak nie tylko osiąga się niskimi cenami. Zadowolenie klienta to przed wszystkim wysoka jakość wykonanych tłumaczeń. A wysoką jakość osiąga się ciężką pracą, odpowiednim wyposażeniem technicznym i ciągłym podnoszeniem kwalifikacji. To wszystko ma swoją cenę. I dlatego nie stosuję stawek dumpingowych. Cenię swoją pracę, swoją wiedzę, a także cenię klienta.

Poniżej podaję moje stawki standardowe za tłumaczenia. Są to tylko stawki orientacyjne.
W celu otrzymania wiążącej oferty cenowej na tłumaczenie pisemne, proszę o przesłanie dokumentu do tłumaczenia w formie elektronicznej na adres mailowy info@textit.pl. Dokumenty można także dostarczać osobiście do biura.
Warunki wykonania tłumaczenia ustnego można uzgodnić drogą mailową lub telefoniczną (502 408 320). Biura tłumaczeń zapraszam do kontaktu w celu uzgadniania stawek w ramach stałej współpracy.

Tłumaczenie ustne

Tłumaczenia ustne są rozliczone według stawki godzinowej.
Standardowa stawka godzinowa wynosi 120 zł netto.
Do ceny tłumaczenia należy doliczyć koszty transportu tłumacza na miejscu zlecenia w wysokości 1 zł netto za kilometr.
W celu otrzymania dokładnej wyceny zlecenia na tłumaczenie ustne proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny (502 408 320).

Tłumaczenie pisemne

Rodzaj Cena netto (stawka orientacyjna) Cena brutto (stawka orientacyjna)
Tłumaczenie zwykłe 56 PLN/strona rozliczeniowa 1800 znaków 70 PLN/ strona rozliczeniowa 1800 znaków
Tłumaczenie poświadczone 56 PLN/strona rozliczeniowa 1125 znaków 70 PLN/ strona rozliczeniowa 1125 znaków
Tłumaczenie dokumentów standardowych takich jak akty urodzenia, akty ślubu, zaświadczenia na standardowych formularzach 80 PLN/dokument 100 PLN/dokument
Tłumaczenie dowodów rejestracyjnych pojazdów importowanych 40 PLN/dokument 50 PLN/dokument

Sposób obliczenia kosztów tłumaczenia pisemnego:

Liczba stron fizycznych w dokumentach źródłowych nie jest podstawą do obliczenia kosztu tłumaczenia. Koszt tłumaczenia oblicza się na podstawie liczby stron rozliczeniowych. Liczba stron rozliczeniowych opiera się na statystyce znaków, np. w programie Word lub innym oprogramowaniu specjalistycznym. Zależnie od rodzaju dokumentu, liczbę stron rozliczeniowych oblicza się:

  • na podstawie dokumentu źródłowego (w wersji edytowalnej, np. w Wordzie, excelu) lub
  • na podstawie tłumaczenia (w przypadku pdfu, dokumentów nieedytowalnych takich jak skany, dokumenty w formie papierowej).

Jedna strona rozliczeniowa zawiera:

  • 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia poświadczonego,
  • 1800 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia zwykłego.

Na przykład: Klient przynosi trzy kartki wydrukowane w formacie A4 z prośbą o wykonanie tłumaczenia poświadczonego. Po przetłumaczeniu tłumacz sprawdza statystykę wyrazów w programie Word: liczba znaków wynosi 6532. Dzielimy 6532 przez 1125 (1 strona rozliczeniowa), co daje nam 5,80. Zaokrąglamy 5,80 do pełnej strony, wychodzi 6 stron rozliczeniowych.